ПРОЛЕТНА ФОРМИРОВКА НА ЛОЗИЧКИ В ГЕНЕТИЧНИТЕ БАНКИ НА УБГ

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 04.04.2022 г.

ПОСЕЩЕНИЕ ОТ ИНСТИТУТА ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО – ГР. ПЛЕВЕН

Започна пролетната резитба на лозичките в генетичните банки на стари и местни сортове лози на Университетски Ботанически Градини – Варна и Балчик.
Всички техники по формировката на младите лозички бяха изнесени под прекия инструктаж на специалните гости на градините - директора на Института по Лозарство и Винарство – гр. Плевен - проф. д-р Иван Пачев и проф. Мирослав Иванов, ръководител отдел „Селекция, винарство и химия“. Демонстрацията бе направена пред специалисти и работници по озеленяване на УБГ Варна и Балчик, съпроводена с много въпроси, отговори и съвети за отглеждането на лозите.
Развиването и поддържането на генетични банки на сортове лози в двете градини следва една от основните мисии на Университетски Ботанически Градини, а именно – да поддържа живи растителни колекции за нуждите на експерименталните ботанически изследвания, като утвърждава и развива съвместната дейност на Университетски Ботанически Градини и Института по Лозарство и Винарство.
Генетичните банки в Университетски Ботанически градини включват 11 винени сорта в УБГ Варна, традиционни за Черноморския лозаро-винарски район и 12 десертни сорта в Учебния участък на УБГ Балчик.
 

Автор: Екип УБГ


Фотограф: Екип УБГ