ЕКОПАРК ВАРНА ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ПТИЦИТЕ

Градина: Варна
Дата на публикуване: 01.04.2022 г.

Наблюдение на птици с лектор Михаил Илиев (БДЗП) и студенти от Технически университет Варна

Университетска Ботаническа Градина - Варна отбеляза Международния ден на птиците с открита беседа с лектор  Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
Наши гости бяха  студенти от първи и трети курс, специалност „Агрономство“  към Технически университет Варна.
Орнитологът от БДЗП представи любопитна информация за застрашените видове птици в България, методите за тяхното опазване и мониторинг. Той сподели вълнуващи моменти от работата си и даде насоки за действие при намиране на бедстващи екземпляри.  Интерес предизвика темата за миграцията и главните маршрути, минаващи през нашата страна - Via Pontica и Via Aristotelis
Студентите имаха възможност да наблюдават птиците в  Екопарка с бинокли и далекоглед и да се запознаят с някои рядко срещани видове. Интересен екземпляр бе сивия кълвач, който е включен в Червената книга на България.
Събитието е част от културния календар по повод 130 годишнината на Университетски Ботанически Градини.
 

Автор: Екип/УБГ


Фотограф: Екип/УБГ