Международен ден на птиците в Екопарк-Варна

Градина: Варна
Дата на публикуване: 25.03.2022 г.

Наблюдение на птици с лектор Михаил Илиев (БДЗП)

Заповядайте на 1 април от 11.00 часа в Екопарк-Варна да отбележим заедно Международния ден на птиците. Наш гост ще бъде Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците. На беседа сред природата, орнитологът ще представи интересни факти за видовото разнообразие на птиците в България, природозащитния им статус и мерките за тяхното опазване. На обзорна разходка в Екопарка, посетителите ще имат възможност да наблюдават типични представители за нашите географски ширини и да получат любопитна информация за техните местообитания и миграция.
 
Международният ден на птиците е един от „най-старите” празници от екологичния календар. Чества се по силата на Конвенцията за защита на редките птици, приета на 19 март 1902 г. в Париж, Франция и влязла в сила от 6 декември 1906 г.
114 са орнитологично важните места в България. Те са обявени от международната природозащитна организация BirdLife International като места от световно или регионално значение за опазване на птиците. Над 400 вида птици са регистрирани в страната ни, като някои от тях се срещат само тук. Над българското Черноморско крайбрежие минава един от главните маршрути на миграция на птиците от Европа към Африка - Виа Понтика.
 

Автор: ЦК/УБГВн


Фотограф: МК/УБГБк