Трифон Зарезан в Университетски ботанически градини

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 14.02.2022 г.

Университетските ботанически градини отбелязаха професионалния празник Трифон зарезан. Извършено беше ритуално зарязване на лозовите масиви в експерименталните участъци на градините във Варна и Балчик. Директорът, д-р Красимир Косев, по покана на проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет в Пловдив, участва в тържественото отбелязване на празника на факултета по лозаро-градинарство, чийто патрон е Св. Трифон. 
Софийският и Аграрният университети от години си сътрудничат чрез университетските ботанически градини. Извършват се съвместни дейности за опазване на уникални генотипове от сортови лози, зеленчуци и овощни дървета. Този генетичен материал е основа за секелционни практики, които дават възможност да се създават съвременни сортове, с цел продоволствена осигуреност.
Изследването на продоволствената осигуреност е една от устойчивите практики на Университетските ботанически градини в рамките на европейския проект Big Picnic



Ритуално зарязване в Аграрния университет

Зарязване на асмата в Балчик

Народни танци по случай празника

д-р Косев на празника в Аграрния университет

Зарязана лоза

Зарязване на лозето във Варна

Варна