Портрет на цвете

Градина: София
Дата на публикуване: 08.10.2021 г.

Обучение по фотография за специалисти от Университетски ботанически градини

В двата дъждовни дни - четвъртък и петък, 7 и 8 октомври, в Университетска ботаническа градина София се проведе фотографски курс за специалистите от трите градини. Девет души повишиха квалификацията си за качествено заснемане на растения. Обучението беше водено от Мирослав Маринов от Софийска фотографска школа. Екипите на градините в София, Варна и Балчик се запознаха с основите на дигиталната фотография, настройката на огледално-рефлексен фотоапарат, принципите за композиция и осветление на снимките, както и използването на различни похвати за постигане на оптимални резултати при заснемане на растения.
Краткото време на курса беше изпълнено с интензивно обучение с много практически примери и упражнения. Лекторът заинтригува всички с интересни факти от историята на фотографията, представяне на известни фотографи и основни начини за обработка на кадрите.
Това обучение ще даде възможност да бъдат по-качествено представяни растителните колекции, така че обществеността да бъде по-добре запозната с работата на Университетските ботанически градини.