УБГ-ВАРНА ПОСРЕЩНА СТУДЕНТИ ПО ПРОГРАМА ERASMUS+

Градина: Варна
Дата на публикуване: 23.09.2021 г.

За втори път студенти от университета в Молизе, Италия избират да проведат своята практика по програма Erasmus+ в Университетски ботанически градини - Варна и Балчик. Обучението ще продължи 2 месеца, в които студентите ще се запознаят с основните дейности на ботаническите градини и управлението на растителните колекции. Практиката ще им даде възможност да участват в мероприятия по определяне на растителни видове, тяхното размножаване, както и ежегодните дейности свързани със събиране, обработка и съхранение на семена с цел обогатяване на семенната банка на УБГ. Студентите ще имат възможност да работят със специализиран ботанически софтуер, който се използва за създаването на база данни за растителни колекции. В програмата също е включено и запознаване с Наръчника за планиране, развитие и управление на ботанически градини на Световния съвет на ботаническите градини (BGCI).
Обучението на студентите по програма Erasmus+ е част от социалната, научната и образователната дейност, която Университетски ботанически градини като звено на СУ „Св. Климент Охридски“ развиват.