Учебна практика на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ в Университетска ботаническа градина Балчик

Градина: Балчик
Дата на публикуване: 29.06.2021 г.

На 29.06.2021 г. студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „География“ проведоха учебна практика по "Природна география на България" с ръководител д-р Димитър Желев, катедра "Ландшафтна екология и опазване природната среда" към Геолого-географски факултет. Студентите се запознаха с историята на градината и особеностите на терена, като денивелацията и специфичния микроклимат. Посещението на Ботаническата градина в гр. Балчик, даде и началото на практиката. От тук групата продължи към Тузлата, като в програмата им е заложено посещение на Ветропарка край гр. Каварна, с. Тюленово и др.
 

Автор: ПС/УБГБк


Фотограф: ПС/УБГБк