На 22 април отбелязваме Международния ден на Земята

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 22.04.2021 г.

Темата на кампанията за 2021 година е „Да възстановим Земята“. Фокусът е върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в световен мащаб. Поставя се акцент, че смекчаването или адаптацията са единствените начини за справяне с изменението на климата. Възстановяването на Земята зависи от всеки един от нас  - не само защото ни е грижа за природата, но и защото живеем на нея. Здравата планета не е опция - тя е необходимост.
Ние, в Университетски ботанически градини поддържаме и обогатяваме колекции от живи растения за нуждите на естественонаучното и природозащитното образование и възпитание. Една от основните ни задачи е да представяме многообразието на растителното царство, да разширяваме познанията на хората в тази насока, да провеждаме мероприятия по опазване на редки и застрашени растителни видове. Съхраняваме, обновяваме и засаждаме нови дървесни видове, които предвид градската среда, в която се намираме, поглъщат шума, праха и усвояват голяма част от вредните газове, които предизвикват промените в климата.
Международният ден на Земята се обелязва за първи път в САЩ през 1970 г. с цел да приобщи хората на планетата към идеята за опазване на околната среда. По традиция от тогава на 22 април хората от всички континенти се обединяват в името на една обща цел - търсене на дългосрочни и трайни решения за подобряване състоянието на околната среда.
Повече за Деня на Земята и възможностите за включване в инициативи за отбелязването му, може да видите тук: https://www.earthday.org/earth-day-2021/
 

Автор: ЦК


Официален постер на Деня на Земята 2021 г.