Екопарк Варна отбелязва Седмицата на гората с онлайн беседа с ученици от ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Градина: Варна
Дата на публикуване: 02.04.2021 г.

Екопарк Варна проведе онлайн беседа с ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна по повод предстоящата седмица на гората.
Младите природолюбители научиха за богатството на растителните видове, срещани в Университетската ботаническа градина в гр. Варна. Екопарк Варна представя голямо разнообразие на дървесна и храстова растителност. Видовете, които предизвикаха най-голям интерес у учениците са Желязно дърво (Parrotia persica C.A.Mey.), Хартиено дърво (Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.),  Бонбонено дърво (Hovenia dulcis Thunb.), Дърво лале (Liriodendron tulipifera L.), Черна мура (Pinus heldreichii christ.).
Децата участваха в игра за разпознаване на дървесни видове по външни морфологични белези – листа, плодове. Четоха откъси от книгата „Дърветата“ (Пьотр Соха) по повод днешния международен ден на детската книга. Споделиха, че работят по темата за горите съвместно със свои връстници от Турция, Италия, Сърбия, Румъния, Полша, Португалия в международен онлайн eTwinning проект „Превенция на горски пожари“. Всеки разказа своя опит в засаждането и отглеждането на дръвчета и важността от отговорно отношение към гората и грижа за природата, защото горите са „белите дробове“ на планетата.
Беседата е част от образователната и социална дейност, която УБГ-Варна, като звено на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ развива. Една основните задачи на Университетските ботанически градини е да представят многообразието на растителното царство, да разширяват познанията на хората в тази насока и провеждат мероприятия по опазване на редки и застрашени растителни видове.
Седмицата на гората се провежда ежегодно всяка първа пълна седмица на месец април. Тази година е в периода 5 – 11 април. Инициативата има дълга история, водеща началото си от далечната 1911 г. Тогава в изданието на Дружеството на българските лесовъди „Горски преглед“ е мотивирана идеята за Празник на гората, който да залегне в уредбата на новия Закон за горите. „Законът да уреди два празника на залесяване през годината – единия през есента, а другия през пролетта – в които всеки по-възрастен от 15 г. български гражданин да засажда най-малко по 5 дръвчета в определените от лесничействата места.“
Първият организиран Празник на залесяването е на 12 април 1925 г. и е резултат от разбирателството между две министерства – на народното просвещение и на земеделието и държавните имоти, които със съответните окръжни дават указания за провеждането му. Денят е Благовещение и честването му започва тържествено с молебен пред храма „Св. Александър Невски“. Засадени са 420 000 горски фиданки, посети са 20 кг горски семена. На следващата година те нарастват на 3 120 000 броя млади дръвчета и 208 кг семена. С годините празникът се разраства и добива популярност. С ентусиазма на лесовъдите и подкрепата на населението Празникът на залесяването се превръща в Седмица на гората през 1934 г. Идеята е лесовъдите от всички райони на страната да се нагърбят с разяснителна дейност за значението на горите и залесяването, а трудовата седмица на учащите се да се превърне в седмица по залесяването. Така от 12 до 22 април 1934 г. се провежда първата Седмица на гората в България.
 

Автор: ЦК