УБГ взеха участие в международна работилница " Plant Food-Medicines"(Растителни храни - лекарства)

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 01.03.2021 г.

Проведе се онлайн работилница на тема " Растителни храни - лекарства. Възприятия, традиционна употреба и ползи за здравето." Взеха участие представители от различни институции и научни среди от Канада, Аржентина, Русия, Пакистан, Иран, Турция, Украйна, Полша, Италия и др. Дискутираха се теми, разделени в няколко групи: "Здравословни храни във времето"; "Здравословни храни и застрашени растения"; "Здравословни храни и традиции"; "Споделяне на знания при съвместното създаване на растителни храни - лекарства като общо благо"; "Как търговските компании могат да създават образи на здравословна храна?";"Междукултурен анализ на политиките по отношение на общи политики за обществено здраве/хранене". Ботанически градини от София, Варна и Балчик взеха участие по темата "Здравословни храни и традиции", в която се обсъдиха въпроси като: Какво за всеки означава здравословна храна? Дали здравословната храна е и лечебна, акцентирайки върху определени растителни видове, които в различните държави и региони имат различно предназначение.
Като резултат от срещата се предложиха идеи за общи бъдещи Етноботанически изследвания, които да запознават, запазват и надграждат знанието за лечебните растителни храни.