Ботаническа галерия се откри в УБГ-Балчик

Градина: Балчик
Дата на публикуване: 14.07.2020 г.

Университетска ботаническа градина – Балчик постави началото на ботаническа галерия, включваща научни илюстрации на шест семейства - Лютикови (Ranunculaceae), Борови (Pinaceae), Перуникови (Iridaceae), Брезови (Betulaceae),  Бобови (Fabaceae), Устноцветни (Lamiaceae). Колекцията ще бъде обогатявана и допълвана, като част от образователната, учебна и социална дейност, която УБГ-Балчик, като звено на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ развива.
Една от нашите основни задачи е да представяме многообразието на растителното царство, да разширяваме познанията на хората в тази насока и провеждаме мероприятия по опазване на редки и застрашени растителни видове.
Ботаническата галерия е разположена в дясно от централния портал на УБГ-Балчик и очаква всеки любознателен посетител.
 

Автор: ЦК/УБГБк


Фотограф: ЦК/УБГБк