Изложба на стари учебни помагала по ботаника

Градина: София
Дата на публикуване: 23.06.2020 г.

Университетска Ботаническа градина - София отново представя изложба на стари учебни помагала, използвани при обучението по Ботаника. Този път освен табла с ботанически илюстрации посетителите ще могат да разгледат и хербарни образци -  част от учебната сбирка по фармацевтична ботаника на Биологическия факултет. В изложбата са включени още и различни консервирани растителни органи - плодове, семена, листа. Експозицията може да бъде разгледана от посетители в продължение на няколко месеца.
Материалите са от архива на Биологически факултет и Ботаническата градина при СУ "Св. Климент Охридски".