НАД 2500 РОЗИ ЦЪФТЯТ В РОЗАРИУМА В ЕКОПАРК ВАРНА

Градина: Варна
Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

РОЗАРИУМЪТ В ЕКОПАРК ВАРНА ОБСИПА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ В ЦВЕТОВЕ.

        Розариума в Университетска Ботаническа Градина - Екопарк Варна е изграден още през 2002 г., като тогава включва над 40 сорта рози, оформени във фигури в пейзажен стил. През 2017 започва мащабна реконструкция по цялостно препроектиране на обемно-пространствената композиция, подбиране на нови сортове рози, подмяна на тревното покритие, изграждане на поливна система и ситуиране на два малки архитектурни елемента, оформящи централната композиционна ос на розариума.

        Посетителите на Университетски Ботанически Градини могат да видят над 2500 екземпляра в колекция от над 80 сорта чаено-хибридни, флорибунда, полиантови и английски рози. Колекцията е систематизирана по групи в амфитеатралена композиция спрямо височината на сортовете – високите сортове по периферията, а ниските в центъра на композицията.

        Колекцията е създадена с научнообразователна и презентационна функция, като цели на покаже постиженията в селекционните работи по розата като култура през вековете.

        Най-красивите сортове в колекцията без съмнение са английските рози на селекционерът Дейвид Остин, засадени около голямата централна пергола. С кичестите си цветове и силния си аромат, те привличат гостите на Универсистетска Ботаническа Градина – Варна още от входа на розариума.
 

Автор: AT/УБГВн


Фотограф: AT/УБГВн