На 5 Юни отбелязваме Световния ден на околната среда

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.

Световния ден на околната среда се отбелязва ежегодно на 5 Юни. Тази година темата на кампанията е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Акцентът е върху връзката между всички живи същества на планетата в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature).
Природата ни изпраща съобщение, показвайки ни, че сме на прага на срив. Време е да се събудим и да си вземем бележка. Време е да преосмислим връзката си с природата. Този Световен ден на околната среда е Време за природа (Time for Nature).
Ние, в Университетски ботанически градини поддържаме и обогатяваме колекции от живи растения за нуждите на естественонаучното и природозащитното образование и възпитание. Една от основните ни задачи е да представяме многообразието на растителното царство, да разширяваме познанията на хората в тази насока и провеждаме мероприятия по опазване на редки и застрашени растителни видове.
Биоразнообразието описва многообразието на живота на Земята. То обхваща 8-те милиона вида на планетата – от растения и животни до гъби и бактерии, екосистемите, които ги приютяват и генетичното разнообразие сред тях. Биоразнообразието може да се разглежда като сложна мрежа, в която всички части са взаимозависими. Когато един компонент бъде променен или премахнат, цялата система е засегната и това може да доведе до положителни или отрицателни последици.
 
Повече за Световния ден на околната среда и възможностите за включване в инициативи за отбелязването му, може да видите тук:  https://www.worldenvironmentday.global/