На 22 април отбелязваме Деня на Земята

Градина: Балчик
Дата на публикуване: 22.04.2020 г.

На 22 април Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина.
Тази година темата на кампанията е „Действия срещу изменението на климата“.
Изменението на климата е предизвикателство за бъдещето на човечеството и за функционирането на животоподдържащите системи, които правят нашия свят обитаем.
Тази година, независимо от трудностите, които създава пандемията от коронавирус в световен мащаб, дори оставайки вкъщи и поддържайки социално дистанциране, все още можем да упражним нашата отговорност да действаме в полза на околната среда. Независимо къде се намираме, ние можем да направим промяната!
Ние, в Университетска ботаническа градина - Балчик поддържаме и обогатяваме колекции от живи растения за нуждите на естественонаучното и природозащитното образование и възпитание. Една от основните ни задачи е да представяме многообразието на растителното царство, да разширяваме познанията на хората в тази насока и провеждаме мероприятия по опазване на редки и застрашени растителни видове.
Ние поддържаме, редовно подновяваме зеленото богатство и засаждаме нови дървесни видове, подпомагащи пречистването на въздуха, подобряването на климатичните условия и намаляване на температурите. Приканваме ви да го правите и вие!
 
Международния ден на Земята – 22 април, е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.
Повече за Деня на Земята и възможностите за включване в инициативи за отбелязването му, може да видите тук:  https://www.earthday.org/earth-day-2020/
 

Автор: ЦК/УБГБк