Университетските ботанически градини - София, Варна и Балчик са затворени за посещения.

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 16.03.2020 г.

Предвид обявеното извънредно положение в България, в изпълнение на Заповеди на Министъра на здравеопазването, Министъра на образованието и науката и Ректора на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ с цел ограничаване на разпространението на коронавирус (COVID- 19) се затварят университетските ботанически градини – София, Варна и Балчик. Забраната за посетителите е с цел опазване здравето на гражданите, гостите, както и на работещите в тях служители. Мерките важат до отпадане на необходимостта им.

Призоваваме Ви, останете си вкъщи, пазете Вашето и на Вашите близки здраве и живот!