ПЪРВА КОПКА НА ГЕНЕТИЧНА БАНКА ЗА СТАРИ И МЕСТНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ

Градина: Варна
Дата на публикуване: 13.03.2020 г.

Включва 11 винени сорта лози, които са традиционни за Черноморския лозаро-винарски район.

      В Университетска Ботаническа Градина – Екопарк Варна бе поставено началото на генетична банка с местни и стари лозови сортове. Тя включва 11 винени сорта лози, които са традиционни за Черноморския лозаро-винарски район.
      
      Генетичната банка на стари и местни сортове лози е продукт на съвместната дейност между СУ „Св. Климент Охридски“, Технически Университет – Варна и Института по Лозарство и Винарство – гр. Плевен, с които Софийски Университет има подписано споразумение за сътрудничество.

      Всички агротехники по засаждането на лозичките бяха проведени под прякото ръководство на проф. Мирослав Иванов, ръководител отдел „Селекция, винарство и химия“ към Института по Лозарство и Винарство – гр. Плевен. В инициативата се включиха и ас. Росица Демирова и ас. Зорница Йорданова  и студенти към катедра „Растениевъдство“ към Технически Университет – Варна.

      Създаването на генетична банка следва една от основните мисии на Университетски Ботанически Градини, а именно – да поддържа живи растителни колекции за нуждите на експерименталните ботанически изследвания. Тя ще бъде използвана като експериментална база за провеждане на обучения, практики и стажове на студенти от СУ и други университети.

 

Автор: AT/УБГВн


Фотограф: AT/УБГВн