ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ (АПДРБ)

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 20.01.2020 г.

На 17 и 18 януари 2020г. край гр. Стара Загора се проведе редовното Общо събрание на АПДРБ

По време на срещата бе направен подробен отчет на дейността на асоциацията през изминалата 2019 година. Бяха анализирани възможностите за участие в различни европейски промоционални програми през следващите 3 години. Бе проведен избор за председател и членове на Управителен и Контролен съвет на АБДРБ. Единодушно от всички бяха избрани Таня Бояджиева – председател УС и Трифон Трифонов за председател на КС.
Участие в срещата взеха експерти от Министерството на земеделието, храните и горите. Изключителен интерес провокира презентацията на експерт София Стаменова от Централната лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), на тема:  Прилагане на режима на растителното здраве. Г-жа Стаменова запозна колегите с основните регламенти, касаещи защитните мерки срещу вредителите по растенията. Представен беше модел на паспорт за движение на растителните видове на територията на Европейския съюз. По време на този семинар бяха повдигнати и дискутирани редица актуални за бранша на производителите на декоративни растения въпроси.