Катедра „Дендрология“ към Факултета по Горско стопанство на Лесотехническия Университет отбеляза своя 70 годишен юбилей

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 06.12.2019 г.

Юбилеят бе тържествено отбелязан на 30 ноември 2019 г. в Учебно-опитно горско стопанство (УОГС) „Петрохан“, с. Бързия

Директорът на Университетски ботанически градини д-р Красимир Косев бе официален гост на събитието по покана от проф. д-р Стефан Юруков – ръководител катедра „Дендрология“. Гостите в тържественото честване на 70-тата годишнина от създаването на катедрата бяха посрещнати от чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев - ректор на Лесотехническия Университет. Празничната програмата включваше презентационна част: представяне на учебните дисциплини, които се преподават в катедрата и научноизследователската дейност и засаждане на дървета в дендрариума на УОГС.
Д-р Красимир Косев поднесе поздравителен адрес от името на УБГ и картина на „Алма Матер“, като пожела на колегите да продължават успешното осъществяване мисията на Лесотехническия университет да образова и обучава младите хора на България да управляват, ползват и опазват природните ресурси.
Това събитие бе хубав повод да се обърнем назад във времето към 1949 г. и да се преклоним към делото на създателите на катедрата „Дендрология“ и участниците в нейното развитие.
За много години, колеги.