Втора редовна среща на Европейския консорциум на ботаническите градини

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

На 08, 09 и 10.11.2019 в гр. Солун, Гърция се проведе втората редовна среща на членовете от Европейския консорциум на ботаническите градини.

Срещата бе проведена непосредствено след провеждане на Научен симпозиум посветен на темата: „Приоритетни видове: опазване и оценка в ботаническите градини“.
По време на срещата беше направен анализ на проведеното събитие и бяха начертани приоритетните за Консорциума направления, по които следва да се работи за напред.
Основните работни точки на тази среща бяха: Различните видове акредитацията на ботаническите градини на BGCI;  Инвазивните видове и Наредбата на Европейски съюз; Актуализиране на плана за действие за ботаническите градини в Европейския съюз; Предстоящия EuroGard IX; Актуализация на дейностите на BGCI; Различни въпроси и дискусия между участниците, свързани с предварително подготвените от членовете доклади и др.
Срещата беше съпътствана от разглеждане на Балканската Ботаническа градина в Крусия и в частност на градината на сетивата и Пътеката на биоразнообразието.