Препоръки Big PicniC

Градина: София
Категория: BIG PICNIC
Дата на публикуване: 04.06.2019 г.

Препоръки Big Picnic

    Проектът „Биг пикник“, включва деветнадесет организации-партньори (18 от Европа и 1 от Африка): ботанически градини, университети, научни институции, както и международна неправителствена организация. Координира се от Световния съвет на ботаническите градини (BGCI), базиран в Лондон.
    Основна цел на проекта е насърчаване на активност, диалог и сътрудничество с местната общност относно проблемите на „продоволствената сигурност“ и качеството на храните.
    В продължение на три години част от работния процес бяха редица мероприятия и събития: обучения; срещи с различни аудитории; пътуващи изложби; научни кафета фокусирани върху „продоволствената сигурност“. Пътуващите изложби, общо 103 за всички държави, успяха да увлекат в темата близо 180 000 души, а научните кафета достигнаха до 60 000 души. Важно е да отбележим, че тези основни събития бяха структурирани в резултат от работата с местните общности на регионално ниво. През активния период на работа бяха събрани много и различни данни, препоръки и мнения от участниците по въпроси свързани с достъп до качествена храна, безопасността на храните и др.
    Определени бяха с общи усилия шест направления от препоръки с една обединяващата ги същност: културното наследство по отношение на храната и ролята, която има в нашия живот.
    Имаме удоволствието да ви запознаем с тези препоръки, които се надяваме да стигнат до повече заинтересовани страни, лично мотивирани хора и политически отговорни институции.