ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 05.02.2019 г.

На 3 и 4 февруари 2019г. край гр. Стара Загора се проведе редовното Общо Отчетно-изборно събрание на АПДРБ

Беше направен обзор на дейността на Асоциацията през изминалата 2018 година. Акцентирано беше върху проведената на 25 октомври 2018 г, конференция „Зелени градове за устойчива Европа“. Мероприятието провокирало широк обществен и медиен интерес е резултат от съвместната инициатива между ELCA (European Landscape contractors association), ENA и АПДРБ.
Наред с производството на качествена декоративна растителност, важен приоритет на професионалистите в тази област е информираността на хората по отношение на значението на растителността за здравето и благосъстоянието на човека. Приоритетните направления в тази посока са връзките между: зеленината и работната среда; зеленината и жилищната среда. Специално внимание се обръща на растителността, като фактор влияещ върху образователната среда на децата.
Сред останалите дискутирани теми бяха надграждането на единствения по рода си професионален „Стандарт за производство и търговия на декоративни растения  в България“, дело на АПДРБ.
Дискутирани бяха теми, засягащи производството на посадъчен материал. Споделени бяха добри практики тази област.
Начертани бяха предстоящите през тази година събития.