Работна среща на EBGC

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 30.10.2018 г.

Срещата на Европейския консорциум на ботаническите градини (EBGC) се състоя в гр. Тренто, Италия от 25 до 27.10.2018.

Домакин на срещата беше Музеят на науките в Тренто (MUSE - Museo delle scienze), чиято основна мисия е да запознае хората с природата, като се възползва от предизвикателствата на съвременния свят, стимулирайки научното любопитство и удоволствието от знанието и отчитайки стойността на науката и иновациите.
Сред основните дискутирани работни теми бяха: Глобалната стратегия за опазване на биологичното разнообразие и Плана за действие на ботаническите градини в Европейския съюз. В плана на работната среща бяха включени презентации по теми свързани с климатични инсталации на ботанически оранжерии; съхраняване на семена; ангажиране на местните общности в отглеждането на местни култури  и др. Участниците бяха запознати с добри практики в областта на опазване на биоразнообразието  в Ботаническата градина Траутмансдорф, гр. Мерано и Арботерума Арко към Ботаническата градина на MUSE.
 Срещата на Европейския консорциум на ботаническите градини

(EBGC)

Museo delle scienze

Museo delle scienze