НАУЧНИ КАФЕТА

Градина: София
Категория: BIG PICNIC, Биоразнообразие, Градини, Наука, Обучения, Събития, Храна
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

Екипът на проект BIG PICNIC и Университетска Ботаническа градина – София Ви канят на поредица от научни кафета, разработени по различни аспекти на градското градинарство и реалните възможности за прилагане в големия град.

Дати и теми:

  • 25-ти септември, вторник, 17 – 18:30 ч.
„От природата през традициите до трапезата: етноботанически данни за използване на диворастящите растения за храна“ - среща-разговор за богатството и разнообразието от растителни диворастящи видове, използвани от българите за храна и за традиционното етноботаническо познание от края на 19-ти и средата на 20-ти век.
Водещ: доц. д-р Анели Неделчева, Биологически факултет, катедра Ботаника, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
 
  • 26-ти септември, сряда, 17 – 18:30 ч.
ГРАДината София - сценарии за метаболизма на града и мястото на градинарството в него“ – от  личната градско-селска история и научното любопитство по темата за продоволствието, хранителните вериги и екосистемните услуги, през визуален поглед върху историята на София през плана Мусман и града градина в края на 30-те години на 20-ти век, до коментар върху резките промени след 1944 г. с пресилената индустриализация и урбанизация; въвеждане на карта на градските зелени площи - анализ на възможностите и заплахите пред временни (скитащи) или по-дълготрайни (уседнали) градини; съпътстваща информация.
Водещ: гл.ас. д-р Ангел Буров, Архитектурен факултет, катедра Градоустройство, УАСГ
 
  • 27-ти септември, четвъртък, 17 – 18:30 ч.
„Пчели в града – мисия възможна“. Преустройваме средата на живот, за да бъде по-удобна за нас, забравяйки за останалите обитатели. И все пак – можем ли да поканим пчелите да се чувстват комфортно в градска среда. Какви са ползите от това начинание и в какво е неговия чар.
Водещ: ас. д-р Цветелина Николова, Агрономически факултет, катедра Трайни насаждания и градинарство, Лесотехнически университет

Участието е безплатно, с предварително записване на е-мейл ubg_sofia@abv.bg . Място на провеждане: Университетска ботаническа градина - София, вход от ул. Московка 49. Записването е за всяка отделна тема, а при интерес за повече от една тема е нужно да посочите поредност на желанията, тъй като местата са ограничени. Очаквайте потвърждение.

В парковата част ще бъде разположена тематична изложба, в която ще бъде представен проект BIG PICNIC – цели, партньори и дейности, а така също ще са демонстрирани възможностите за отглеждане на ядливи растителни видове в градска среда.