7МА МЕЖДУНАРОДНА РАБОТНА СРЕЩА

Градина: София
Категория: Градини, Наука, Опазване, Събития
Дата на публикуване: 04.06.2018 г.

Партньорите по проект HEI PLADI се събраха на работна среща в София

Университетски Ботанически градини бяха домакин на последната среща по проекта по програма Еразъм+. На срещата партньорите от Малта и Каляри споделиха за практическите обучения, проведени през последните месеци и представиха анализ на оценката от студентите за курсовете. Координаторът на проекта обобщи резултатите от он-лайн курсовете, практическите обучения и съответно броя ECTS кредити. Предстои до края на месец август да се проведат всички изпити във всички организации – участници в проекта.
През втория ден на срещата участниците се включиха в ботаническа екскурзия в Природен парк „Рилски манастир“ с любезното съдействие на дирекцията на парка. Групата с интерес проследи презентация на видовото разнообразие в парка, след което се отправи по дендрологичната пътека, водеща към гроба на Св. Иван Рилски.
На работната среща високо бе оценено доброто сътрудничество, постигнато по време на изпълнението на проект HEI PLADI, както и възможностите за продължаване на работните контакти между ботаническите градини и университетите и в бъдеще.