ШЕСТА РАБОТНА СРЕЩА

Градина: Всички градини
Категория: Градини, Наука, Събития
Дата на публикуване: 26.03.2018 г.

Партньорите по проект HEI PLADI се срещнаха в Ботаническа градина Agrotti, Малта

Работната среща се проведе на 22 и 23 март 2018 г.  Партньорите представиха отчет за осъществените обучения на студенти – бакалаври, магистри и докторанти от всяка страна участник в проекта по програма Еразъм +. Координаторът на проекта запозна участниците с резултатите от обобщаване на обратната връзка от студентите, взели участие в обученията до този момент. Проектът предоставя възможност за физическа и виртуална мобилност на 200 студенти. За нуждите на настоящите и нововъзникващите зелени работни места на пазара на труда студентите придобиват допълнителни умения в областта на растителното разнообразие.
В допълнение, проектът съдейства за подобряване обучението през целия живот, предлага подкрепа за прилагането на Съобщението на Европейската комисия от 2013 г. относно Отваряне на Образованието и стратегическо използване на отворени образователни ресурси, както и стимулиране интернационализацията на Европейските системи за висше образование.
На срещата се обсъдиха още възможности за бъдещо сътрудничество между университетите, ботаническите градини и други центрове за образователни услуги в областта на екологията и ботаниката.