ПРЕДСТОЯЩА РАБОТНА СРЕЩА

Градина: Всички градини
Категория: Наука, Събития
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

Партньорите по проект HEI PLADI ще се срещнат в Ботаническа градина Agrotti, Малта

Шестата работната среща ще се проведе по график на 22 и 23 март т.г. Партньорите ще представят отчет за осъществените обучения на студенти – бакалаври, магистри и докторанти от всяка страна участник в проекта по програма Еразъм +. Проектът предоставя възможност за физическа и виртуална мобилност на 200 студенти. За нуждите на настоящите и нововъзникващите зелени работни места на пазара на труда студентите придобиват допълнителни умения в областта на растителното разнообразие.
В допълнение, проектът съдейства за подобряване обучението през целия живот, предлага подкрепа за прилагането на Съобщението на Европейската комисия от 2013 г. относно Отваряне на Образованието и стратегическо използване на отворени образователни ресурси, както и стимулиране интернационализацията на Европейските системи за висше образование.
На срещата предстои още да се обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество между университетите, ботаническите градини и други центрове за образователни услуги в областта на екологията и ботаниката.