КОНКУРС ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

Градина: Всички градини
Категория: Обучения
Дата на публикуване: 06.02.2018 г.

Селекция на студенти и докторанти за практически обучения в Ботаническа градина Арготи, Малтийски университет, Малта и в Университета на Каляри, гр. Каляри, остров Сардиния, Италия.

„ЕРАЗЪМ+“

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ, Ключова дейност 2: Стратегическо партньорство във висшето образование

КОНКУРС


Уважаеми колеги,
Университетски Ботанически градини на СУ „Св. Климент Охридски” инициират конкурс за селекция на студенти и докторанти, за участие в практически обучения по проект HEI PLADI (Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market). Обученията ще се проведат както следва:
  • по „Управление на растителни колекции: ботанически градини” - в Ботаническа градина Арготи, Малтийски университет, Малта, от 16 до 20 април 2018 г.
  • по „Опазване на растенията in situ и ex situ“ – в Университета на Каляри, гр. Каляри, остров Сардиния, Италия, от 7 до 11 май 2018 г.

Кандидатите могат да кандидатстват за повече от едно практическо обучение, като в апликационната форма ги подредят по реда на предпочитане.

За участие в конкурса са необходими следните документи на български език или английски език:

  • Попълнена апликационна форма (английски);
  • Мотивационно писмо (български);
  • Автобиография (английски)
  • Актуална справка (уверение) за успеха към момента на кандидатстване - важи само за студентите-бакалаври и магистри (български);
  • Копие от заповед за зачисление (важи само за докторанти) (български);
  • Сертификат/удостоверение за владеене на английски език;
  • Доказателства за регистрация във виртуалния/те курс/ове по пилотната програма HEI-PLADI.

Повече информация за проекта и участието в конкурса може да намерите в приложените по-долу документи:

Подаване на документи: Университетски Ботанически градини – София, на вниманието на Люба Пенчева или на електронен адрес: ubg_sofia@abv.bg

Краен срок за подаване на документите: до 12:00 часа на 12 март 2018 г.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по е-поща.