АПДРБ И ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА ЗЕЛЕНИЯ ГРАД 2020

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Събития
Дата на публикуване: 05.02.2018 г.

На 1 и 2 февруари се състоя Общо Отчетно събрание на Асоцията на производителите на декоративна растителност в България (АПДРБ).

Във връзка с европредседателството на България на събранието бе обсъдено предложението за обявяване на Европейската година на Зеления град 2020, което е било инициирано от председателя на АПДРБ ланд.арх. Т. Бояджиева по време на лятното общо събрание на ENA (European Nursery-stock association) през юни 2017 във Финландия. Предложението е съвместна инициатива между ELCA (European Landscape contractors association), ENA и АПДРБ. Чрез обяваването на 2020 г. за Европейската година на Зеления град се цели да се наблегне на зелената околна среда и нейното значение за  здравето и благосъстояниято на човека.
В дневния ред на събранието бяха включени:
  • Отчет на Управителния съвет  и доклад на Контролния съвет
  • Сертификационна система на АПДРБ
  • Инициатива за Европейска година на Зеления град 2020
  • Дискутиране на важни теми, които касаят бранша у нас 
По време на събранието беше представен проектът „Зелени градове“ за периода 2018 -2020 г., който е одобрен и финансиран по промоционална програма от Европейски съюз и вече има подписан договор с ЕС от 12.12.2017 г. Бяха направени презентации от професионалисти в областта на водоразтворимите торове (почвени и листни), както и на системи за укрепване и стабилизиране на наклонени терени, изграждане на габиони и моделиране на терена  и укрепване на различни по големина дървета. Всички колеги имаха възможност да споделят конкретни проблеми или пък добри практики, полезни за всички.

Автор: ВД


Фотограф: ВД