НАУЧЕН ПРОЕКТ

Градина: София
Категория: Биоразнообразие, Обучения, Опазване
Дата на публикуване: 29.01.2018 г.

На тема ”Развитие на дендрариум с учебно – експериментални цели”

Специалисти от Университетски ботанически градини и Биологически Факултет, под ръководството на доц.д-р Росен Цонев от БФ на СУ, през 2017 г. работиха по научен проект, чиито разработки бяха насочени към развитието на новосъздаден дендрариум.
Дендрариумът се намира в "Учебно – експериментална база“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, създаден през 2014 г. с финансовата подкрепа на МОСВ, на площ от 7215 кв.м. Той представлява постоянна експозиция на декоративни групи от иглолистни и широколистни дървета и храсти.
Основните цели на проекта бяха насочени към създаване на предпоставки за оптимално развитие на растителни колекции в градска среда; обогатяването на същите с нови видове; развитие на научно - образователната дейност, свързана с отглеждане и размножаване на растения при контролирани условия.
Целите на проекта се осъществиха чрез извършване на следните дейности: подробна инвентаризация на растителните видове в обекта, изготвяне на дендрологична карта, съдържаща точното местоположение на растенията, създаване на база данни за всеки вид, засаждане на нови растителни видове, които допълниха вече съществуващите колекции от растения и дадоха начало на нови такива, размножаване на растения от непопулярни и интересни сортове растения с цел обогатяване на видовото разнообразие, изграждане на напоителна система.
Повече за дендрариума очаквайте в новия брой на списание „ЛистLeaf“ в  статия на тема: „Нов дендрариум на Ботанически градини в София”.
Проектът беше одобрен и финансиран от Фонда за научни изследвания към СУ „Св. Климент Охридски“. 
 

Автор: ПП/УБГС