ЕТНОБОТАНИКА В БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Наука, Храна
Дата на публикуване: 26.01.2018 г.

НАУЧЕН ПРОЕКТ НА ТЕМА: "ЕТНОБОТАНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В РАЙОНА НА СЕВЕРНО ЧЕРНОМОРСКИ КРАЙБРЕЖИЕ"

През изминалата година специалисти от Университетски ботанически градини работиха по проект одобрен и финансиран от Фонда за научни изследвания към СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител на проекта беше доц. д-р Анели Неделчева от Биологическият факултет на СУ,  в проекта взе участие и студент от факултета. Целта на проучването беше да се  установи етноботаническото знание и приложение на лечебните растения от местното население в определени населени места по Северното Черноморско крайбрежие.  
Изследването се проведе чрез анкетен метод „лице в лице“, като хората, взели участие в проучването бяха подбирани на случаен принцип от различен пол, етнос, възраст и образование. Бяха проучени различните приложенията на лечебните растения в бита на хората, като хуманна и ветеринарна медицина, козметика, кулинарни цели, пестицид, народни традиции и обичаи и др.  Получените резултати бяха представени на Младежка научна конференция „Климентови дни – 2017“, проведена през м. ноември в БФ на СУ, друга част от изследването ще бъде публикувана в следващото издание на списание „ЛистLeaf“.
 

Автор: ПБ/УБГВ


Фотограф: ПБ/УБГВ