ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА

Градина: Всички градини
Категория: BIG PICNIC, Събития, Храна
Дата на публикуване: 27.11.2017 г.

Партньорите по проект BIG PICNIC се събраха на работна среща в белгийската столица

На 22 ноември 2017 стартира Третата работна среща по проект Big Picnic. Срещата се състоя в Ботаническата градина Мейсе, Белгия и продължи три дена.
Работната програма беше фокусирана върху обобщаване на дейностите, извършени до този момент. Посредством различни техники в работни групи бяха анализирани постигнатите до този момент резултати. Програмата беше съпътствана от множество дискусии, на които всички участници имаха възможност да споделят своите наблюдения и въпроси свързани с работата по проекта. Презентирани бяха предстоящите стъпки и дейности, чрез които ще бъдат ангажирани общностите в отделните държави по въпросите, свързани с продоволствената сигурност: пътуващи изложби, научни сесии, участия в конференции на национално и международно ниво и др.