ЕСЕННА РАБОТНА СРЕЩА НА EBGC

Градина: Всички градини
Категория: Градини, Наука, Събития
Дата на публикуване: 20.10.2017 г.

В началото на месец октомври в Будапеща, Унгария се проведоха есенната работна среща на Европейския консорциум на ботаническите градини (EBGC) и Конференцията на Източно- и централноевропейските ботанически градини (EAST CENT GARD III).

Домакин и на двете събития беше Унгарската асоциация на арборетумите и ботаническите градини, в която членуват 46 ботанически градини и арборетуми. От българска страна участва Огнян Илиев, заместник-директор на Университетските ботанически градини.
На работната среща бяха обсъдени редица въпроси, свързани с Глобалната стратегия за опазване на биологичното разнообразие, Плана за действие на ботаническите градини в Европейския съюз, приложението на Протокола на конвенцията за достъп до генетични ресурси от Нагоя, Регламента на Европейския съюз за инвазивните видове и др. Следващата среща на Консорциума ще бъде в Лисабон, Португалия през месец май 2018 г.
В конференцията на Източно- и Централноевропейските ботанически градини участваха представители на 17 държави, както и представители на Световния съвет на ботаническите градини (BGCI). Конференцията се проведе под патронажа на Н.пр. Янош Адер, президент на Унгария. Изнесени бяха пленарни доклади, състояха се симпозиуми, кръгли маси и постерни сесии. Университетските ботанически градини представиха два постера на тема „Ботаническите градини и висшето образование: Проектът HEI PLADI” и „Стенната флора в УБГ Балчик“.
 
 

Автор: ОИ


Фотограф: ОИ