КУРС „СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ТАКСОНОМИЯТА НА РАСТЕНИЯТА”

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 22.08.2017 г.

„ЕРАЗЪМ+“ ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ

КОНКУРС
за селекция на студенти и докторанти за участие в практическо обучение в Лисабонския Университет, Португалия по проект HEI PLADI (Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market), по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: Стратегическо партньорство във висшето образование

Уважаеми колеги,
Университетски Ботанически градини на СУ „Св. Климент Охридски” инициират конкурс за селекция на студенти и докторанти, за участие в практическо обучение по проект  HEI PLADI. Курсът по „Съвременни методи в таксономията на растенията” ще се проведе от 30 октомври до 3 ноември 2017 г. в Лисабонския университет, Лисабон, Португалия.

За участие в конкурса са необходими следните документи на български език или английски език:

  1. Попълнена апликационна форма (английски)
  2. Мотивационно писмо (български)
  3. Автобиография (английски)
  4. Актуална справка (уверение) за успеха към момента на кандидатстване - важи само за студентите-бакалаври и магистри (български);
  5. Копие от заповед за зачисление (важи само за докторанти) (български);
  6. Сертификат/удостоверение за владеене на английски език
  7. Доказателства за регистрация във виртуалния/те курс/ове по пилотната програма HEI-PLADI

Повече информация за проекта и участието в конкурса може да намерите в приложените по-долу документи:

За повече информация и подаване на документи ubg_sofia@abv.bg ; срок за подаване на документите – 15.09.2017 г., до 12:00 часа