XV-ТИ РЕПУБЛИКАНСКИ ТУРНИР ПО КОНКУРИПИК ЗА КУПАТА НА СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Градина: Варна
Дата на публикуване: 23.07.2017 г.

ТУРНИР ПО КОНЕН СПОРТ В ЕКОПАРК ВАРНА


През  двата състезателни дни, коне и ездачи се надпреварваха в 6 дисциплини.
Победител  в дисциплината  „Паркур по хронометър до 100 см - за деца и любители ” е
Летисия Димитрова с кон Куентин от „Кабиюк“ гр. Шумен.
Първа в дисциплината „Баражен паркур до 105 см – за деца и любители” е Сара Сокиранска с кобила Май Лейди от СККС Варна.
Александра Пенчева с кобила Андора от  „Екуестре“ гр. Русе е
победител в дисциплината „Паркур по хронометър до 115 см – без ограничения за класа.
Победител  в дисциплината  „Еднократен баражен паркур до 120 см – без ограничения за класа” стана Димитър Веселинов с кобила Дарлинг от  СККС Варна.
Победители в дисциплината „Щафета с подаване на нагайка, до 110 см – 6 препятствия, без ограничения за класа” са Белвин Арифова с кон Лазар, Летисия Димитрова с кон Куентин от „Кабиюк“ гр. Шумен и Димитър Веселинов с кон Алкатраз и Марин Димитров с кон Дрейк от  СККС Варна.
Първи в дисциплината „Паркур до 140 см с Жокер – без ограничения” за класа е Александра Пенчева с кобила Андора от „Екуестре“ гр. Русе
Поздравителен адрес до Директора на Университетски ботанически градини бе получен от Началника на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ Флотилен адмирам проф. д.в.н. Боян Медникаров.
Част от Европейската програма за развитие на ботаническите градини  е повишаване на социалната им роля в обществото. Университетски ботанически гради като звено на СУ „Св. Климент Охридски“  играят все по-голяма обществена и социална роля. Привличането на посетители в градините с различни интереси дава възможност на посетителите да се запознаят с растителното многообразие и по този начин всеки да даде своя малък принос в опазването на околната среда.
 
 

Автор: ПБ/УБГВ


Фотограф: ПБ/УБГВ