БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ В ШЕСТИЯ ГЛОБАЛЕН КОНГРЕС НА БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ

Градина: Всички градини
Категория: BIG PICNIC, Наука, Събития
Дата на публикуване: 03.07.2017 г.

Последната седмица на месец юни се проведе Шестия глобален конгрес на ботаническите градини в Женева, Швейцария. В него участваха около 500 ботанически градини от цял свят.

Изнесени бяха пленарни доклади, състояха се симпозиуми, кръгли маси и постерни сесии. Българската страна беше представена от д-р Красимир Косев, директор на Университетски ботанически градини и член на Европейския консорциум на ботаническите градини.
Тази година конгресът е по-различен от всички останали до сега, защото се свързва с двеста години от създаването на ботаническата градина в Женева и тридесет години от учредяването на Световната организация на ботаническите градини Botanic garden conservation international (BGCI).
Конгресът бе открит от директора на Ботаническата градина в Женева, Пиер-Андре Лозе. Приветствие беше отправено от участниците в конгреса и от генералният секретар на Световния съвет на ботаническите градини (BGCI) Пол Смит.
В конференцията бяха разгледани редица въпроси, свързани с бъдещето на глобалната стратегия за опазването на растителното биоразнообразие, стратегически действия в посока на управлението на ботаническите градини, предизвикателствата, които стоят пред съвременните ботанически градини. Не на последно място беше поставен и разгледан въпроса за социалната роля на ботаническите градини. Редица лектори направиха общ обзор на бъдещето на ботаническите градини в Средния Изток, в Азия и др. континенти.
Особено внимание беше обърнато на образованието, което се случва в ботаническите градини. Специално място в няколко сесии и кръгли маси беше отделено на европейския проект BIG PICNIC, в който участват и Университетските ботанически градини, свързани с осигуряването на продоволствена сигурност. Това, за пореден път показва сериозното място, което са си извоювали Университетските ботанически градини в семейството на останалите звена по Света.