ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 08.06.2017 г.

От 05 до 08 юни 2017 г. Университетски ботанически градини бяха домакин на ежегодната практика на студенти от АУ-Пловдив.

В периода 05-08.06.2017 г. в Университетските ботанически градини Варна и Балчик се проведе учебна практика на студенти от Магистърски курс „Декоративно градинарство и ландшафтен дизайн“ при Аграрен университет – Пловдив. Специалисти от Университетски ботанически градини и преподаватели от Пловдивското висше учебно заведение проведоха практическата част от стажа на студентите. В рамките на практиката, бъдещите специалисти се запознаха с колекциите от ириси, хемерокалиси, рози и др. в Екопарк-Варна, като особен интерес предизвика колекцията от декоративни треви, която е представена от 58 тревисти вида.  В Ботаническата градина в Балчик, практиката на студентите съвпадна с дейностите по лятното зацветяване. Студентите се запознаха и с начина на оформление на различни тематични градини. Най-голям интерес за любознателните студенти се оказа постоянната експозиция от тропични и субтропични видове и особено вида Solanum betaceum (Дървовиден домат), както и едно от най-старите дървета засадено в Университетска ботаническа градина Балчик – Metasequoia glyptostroboides (Величествена метасеквоя). 
 

Автор: ПС/УБГБк, ПБ/УБГВн


Фотограф: ПБ/УБГВн