ИЗЛОЖБА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Градина: София
Категория: Наука, Обучения
Дата на публикуване: 06.06.2017 г.

Материалите са от архива на Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски“

Университетска Ботаническа градина – София представя изложба на стари учебни помагала, използвани при обучението по ботаника. Включени са табла с ботанически илюстрации (някои на възраст над 75 години ) и консервирани растителни органи - цветове, плодове, семена. Експозицията може да бъде разгледана от посетители в продължение няколко месеца.
 
Материалите са от архива на Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ и са създади и ползвани с учебна цел.