ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Наука, Опазване
Дата на публикуване: 22.05.2017 г.

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие, чиято цел е да се повиши разбирането и осведомеността на обществото за проблемите на биоразнообразието.

През тази година мотото на Международния ден е „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“. Темата е избрана в подкрепа на дейностите на Световната организация по туризъм към ООН във връзка с Решение 70/1931 на Генералната Асамблея на ООН, чрез която 2017 г. е обявена за „Международна година на устойчив туризъм за развитие“.
 
Биологичното разнообразие, на равнище видове и екосистеми, е засегнато в много аспекти на туризма. Добре управляван, този сектор може да допринесе значително за намаляване на заплахите за биологичното разнообразие, за поддържане или увеличаване на различни популации от диви животни и растения, включително чрез приходите от туризъм.
 

Автор: Л.М.