ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BIG PICNIC

Градина: Всички градини
Категория: BIG PICNIC, Обучения, Събития, Храна
Дата на публикуване: 22.05.2017 г.

Срещата се състоя в Кралската ботаническа градина в Единбург, Шотландия.

През месец май 2017 г. се проведе Втората работна среща по проект Big Picnic. Срещата се състоя в Кралската ботаническа градина в Единбург, Шотландия.
По време на работните сесии подробно бяха обсъдени дейностите по проекта извършени до този момент. Всеки един от партньорите представи своя разработен план за предстоящите пътуващи изложби. Организирани бяха дискусии, на които всеки един от участниците в проекта сподели мисли, проблеми и виждания относно изминалия период. Чрез отделни работни групи, бяха анализирани различните мероприятия, чрез които ще бъдат ангажирани общностите в отделните държави по въпросите свързани с продоволствената сигурност. Начертани бяха конкретните стъпки, които следва да бъдат направени през следващите шест месеца.