УПРАВЛЕНИЕ НА БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ

Градина: Всички градини
Категория: Наука, Обучения
Дата на публикуване: 22.05.2017 г.

Едноседмично обучение по проект HEI PLADI се проведе в Ботанически градини Варна и Балчик

Участници от 5 университета от 4 държави бяха поканени да се включат в практическо обучение по проект HEI PLAIDI на тема Управление на Ботанически градини. Гостите посетиха двете черноморски ботанически градини, като имаха възможността подробно да се запознаят с индивидуалния характер на Ботаническа градина Екопарк Варна и развитието и надграждането на едни исторически парк в ботаническа градин, така както е край Балчик.
В продължение на една седмица интернационалната група студенти се включи в поредица интерактивни занимания, практическа работа на терен, теоретични, учебни и изследователски задачи. Програмата предостави възможност на участниците да видят различни аспекти от дейността на административния, научен и градинарски персонал в една ботаническа градина; да анализират силните и слабите страни на посочен обект и да генерират идеи за развитието му, съобразно мисиите на ботаническите градини и насоките, посочени в ръководството за управление на ботанически градини, издадено от BGCI. Студентите показаха добро разбиране на тези образователни и научни институции, активно се включиха в отделните дейности и дадоха висока оценка на обучението.
За нас е радост, че имаме нови приятели, които проявиха професионален и любителски интерес отново да посетят Университетски Ботанически градини – Варна, Балчик и София.