КУРС „ТАКСОНОМИЯ НА РАСТЕНИЯТА”

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Обучения
Дата на публикуване: 01.04.2017 г.

Петима студенти от СУ „Св. Климент Охридски” взеха участие в курса „Таксономия на растения”, част от дейностите по проект HEI PLADI, програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Стратегическо партньорство във висшето образование

Младите учени – студенти от Биологическия факултет и Факултета по химия и фармация на Софийския Университет имаха възможността да преминат практическо обучение в Университета в Молизе, Италия, където представиха на високо академично ниво своите способности, а така също придобиха допълнителни практически умения в областта на таксономията. Участниците се върнаха със заслужени сертификати за положените усилия, както и с много нови приятелства със студенти от страните – партньори по проекта.
 
Предстои набиране на студенти за следващите курсове по проект HEI PLADI (Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market).