В БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА - БАЛЧИК СЕ ОТКРИ ПЪТУВАЩАТА ФОТОИЗЛОЖБА

Градина: Балчик
Категория: Биоразнообразие, Опазване, Събития
Дата на публикуване: 10.03.2017 г.

„Пясъчните дюни и скалните местообитания - част от красивата природа на България“

Фотоизложба „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“ на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН пристигна в Университетска Ботаническа градина - Балчик. Изложбата беше открита от проф. Светлана Банчева. В периода 10-19 март изложбата ще гостува на Университетска Ботаническа градина - Балчик в Експозиционната оранжерия. Официалното закриване ще се състои на 28 март 2017 г. от 16 ч. в Университетска Ботаническа градина - София.
Фотоизложбата представя чрез снимки разнообразието от дюнни местообитания по Черноморското крайбрежие, както и скалите и сипеите в предпанинските и планинските територии на България - извън екологичната мрежа Натура 2000, които чрез разнообразната си флора и фауна представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната. Като специфичен ландшафтен елемент, те имат и значителна естетическа стойност.

Автор: МВ/УБГБк


Фотограф: МВ/УБГБк