ДИРЕКТОРЪТ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ БЕ ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА УС НА АПДРБ

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Опазване, Събития
Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

На 3 и 4 февруари 2017 г. в гр. Хисаря се състоя Общо Отчетно-изборно събрание на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България

В Дневния ред на събранието бяха включени:
 - Доклад за изтичащия 3-годишен мандат на Управителния съвет на Сдружението,
 - Избор на председател и членове на УС и Контролния Съвет на АПДРБ,
 - Разискване на важни теми за бранша.
За председател на АПДРБ единодушно бе приета ланд. арх. Татяна Бояджиева, за Зам.-председател Стоил Нановски, а за членове на УС: д-р Красимир Косев; Даню Ангелов и Димитър Козаров. За Председател на Контролния съвет бе избран Илиян Стефанов, а за членове: Николай Пелишатски и Трифон Трифонов.
Сред основните разискваните теми бяха обсъждането на стандарти в производството на декоративни растения и сертификационен процес – добри практики от колеги в чужбина. Бяха представени доклади от разискване на важни теми в областта на продуктите за растителна защита, проекто-закон за торовете, както и приетия нов Закон за растително здраве от 26 октомври 2016 г. Последният е разработен по инициатива на Европейския съвет. Европейският съвет на ЕС и е институция, която определя общите политически насоки и приоритети на ЕС и работи по широк кръг въпроси, които засягат интересите на ЕС и неговите граждани.