ОБУЧЕНИЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ BIG PICNIC

Градина: Всички градини
Категория: BIG PICNIC, Обучения, Храна
Дата на публикуване: 17.10.2016 г.

В тренинга се включиха представители от 19 институции: университети, институти и ботанически градини

В средата на месец октомври 2016 г. се състоя обучение на партньорите по проект Big Picnic. Домакин бе най-старата ботаническа градина в западна Европа - в Лейдън, Холандия, както и WAAG Society – институт по изкуства, наука и технологии, базиран в Амстердам.
Продоволствената сигурност става все по-важен въпрос в нашата глобализирана икономика. Какво знаем за нашата храна? И как да се изхрани нарастващото световно население? До какво води редуцирането на земеделски практики и професии? В рамките на проекта BigPicnic, 19 европейски партньори (включително 15 ботанически градини от Европа и Уганда) работят, за да представят темата "продоволствена сигурност" на вниманието на гражданите на своя град. Тези градини съзнателно са избрали да вземат активна позиция в този дебат.
Продоволствената сигурност е сложно понятие, включващо достъпността и качеството на храната.
Ботанически градини в продължение на векове са място, където може да получите достъп до природата, както и да научите много за растителния свят. Традиционно ботанически градини са научни и образователни институции. Но те все по-често поемат и изпълняват социални функции в местните общности в света.
В рамките на обучението Waag общество се включва основно с предаването на методи за съвместно създаване и приложения. Waag общество ръководи и ще подкрепя ботаническите градини в проучване и прилагане на тези методи за намиране на нови връзки с обществеността и сътрудничество с други партньори.
 Ботаническата градина в Лейдън, Холандия

Ботаническата градина в Лейдън, Холандия

Обучение по проект Big Picnic

Обучение по проект Big Picnic