EX SITU КОЛЕКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЯ С КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧЕНИЕ

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Опазване
Дата на публикуване: 07.10.2016 г.

Университески ботанически градини работят по опазване на растителното биоразнообразие

В Университетски ботанически градини ще се създаде колекция от растения с природозащитен статус от флората на България. В периода 04-06.10.2016 г. екип от ботаници в състав проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Люба Евстатиева и Петя Бойчева посети естествените местообитания на растения с природозащитен статус от Черноморското крайбрежие. Бяха събрани семена от редки и застрашени растения. 
Растенията ще се отглеждат и опазват в ex situ колекции. Успешното интродуциране и отглеждане ще даде възможност за реинтродукция на изчезващи видове в естествените им местообитания. Този подход е ключов в опазване на биоразнообразието.  Работата в тази насока тепърва предстои. Ще бъдат проучени биологичните и екологични изисквания на определени видове консервационно значими растения. Ще бъдат проведени фенологични наблюдения на интродуцираните видове, както и системен мониторинг на видовете в естествените им местообитания.
 
 

Автор: ПБ/УБГВ


Crithmum maritimum L. - Морски копър

Cakile maritima Scop. - Какиле

Gypsophila trichotoma Wend. - Тройновилужна мишорка

Goniolimon collinum (Griseb.)Boiss. - Бяла змийска трева

Arthemisia lerchiana Weber. - Тънкожилест пелин

Фотограф: ПБ/УБГВ