ДОБРОВОЛЧЕСТВО В УНИВЕРСИТЕТСКИ БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ

Градина: Всички градини
Категория: Обучения, Събития
Дата на публикуване: 10.08.2016 г.

Стартира пилотната доброволческа програма в Университетски ботанически градини

Месец август е период на пилотната инициатива на Балкански екологичен център към Университетска Ботаничесак градина - Балчик: „Доброволчество в Университетските ботанически градини”. Студенти и преподаватели от Биологически факултет и Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски” участват в работата на екипа от Ботаническата градина - Балчик и със самостоятелни инициативи.
Тази седмица (8-14 август 2016) отново студентите от Студентски Клуб за образование и развитие с екологичен център С.К.О.Р.Е.Ц. на Биологически факултет и техния ръководител гл.ас. д-р Атанас Грозданов, заедно с екипа на градината посрещат нейните гости. Те са тук, на входа за посетители, заедно с вече добилата популярност изложба „Голямото завръщане”. Открита за първи път през 2015 година, като съпътстващо събитие на научна конференция в Биологическия факултет, изложбата е посветена на редките и изчезващи животни и растения, които са обект на дейности по завръщането им в България. В нея са събрани творби на едни от най-утвърдените анималисти и научни илюстратори у нас, както и на млади автори, избрани чрез тематичен конкурс.
Студентите от клуб С.К.О.Р.Е.Ц. отново са подготвили много и оригинални сувенири и материали, голямата част от които са вдъхновени от растителни и животински видове в Университетска ботаническа градина - Балчик.
Ръчно изработени на място рисунки върху камък, керамика и стъкло, декорация на черупки от миди и охлюви, квилинг декорации и други оригинални произведения, доказващи че научните и артистичните заложби на младите изследователи често вървят ръка за ръка.
Интерес за посетителите са изработените от студентите книгоразделители с авторски рисунки на  студентите Димитър Ненов, Пламен Петров и Лина Панова върху интересни представители от флората и фауната на градината: калина /Sorbus aucuparia/, конски кестен /Aesculus hippocastanum/, седемточкова калинка /Coccinella septempunctata/, червеноглава сврачка /Lanius senator/ и характерния  обитател за ботаническите градини чухал /Otus scops/.
По време на провеждането на щанда е организирано и слайд-шоу със снимки на животни и растения, които се правят в момента от екипа на клуб С.К.О.Р.Е.Ц. Пъстрата галерия се обогатява всеки ден и дава възможност на посетителите да се запознаят с видовете, които могат да видят по време на предстоящата си разходка в ботаническата градина.
Като част от доброволческата програма на Балканския екологичен център, в конферентна видеовръзка с Ботаническата градина в гр. София се проведе беседа с презентация на тема „Може ли една историческа градина да прерастне в ботаническа?" В непринудена обстановка се проведе и разговор-дискусия за историята и значението на ботаническите градини, ролята им като място за учене на открито и популяризиране на знанията за растенията и животните, изучаване на естествените екосистеми и опазване на видовото разнообразие.
 

Автор: ПС/УБГБк