ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BIG PICNIC

Градина: Всички градини
Категория: BIG PICNIC, Събития, Храна
Дата на публикуване: 30.06.2016 г.

На срещата присъстваха представители от 19 университета, институти и ботанически градини, партньори в проекта

В края на месец юни 2016 г. се състоя първата работна среща по проект Big Picnic. Домакин бе Балканската Ботаническа градина на Крусия, ситуирана близо до гр. Солун, Гърция. Проектът ще работи с обществеността в Европа и Уганда с цел разработване на петнадесет пътуващи изложби - символично пакетирани кошница за пикник. Тези изложби ще предлагат информация, дейности и мероприятия с възможности за участие, за да се разкаже смисъла на понятието „продоволствена сигурност” и да се поощрят хората да говорят. Това ще предостави отличен пример за това как организациите могат да дадат на обществото глас чрез съвместно творческо сътрудничество. Общностите също ще вземат участие в около 90 научни кафета - специални събития, предназначени да вдъхновяват дебат и да улавят общественото мнение. Като цяло, през взаимодействията очи в очи, проектът се очаква да достигне до 8 000 души. Технологията, предизвикателствата за вкъщи и социалните медии ще се разширят аудиторията на Big Picnic до 300 000 човека. Събраната информация ще бъде докладвана и обратно към политиците и учените, за да се насърчават научни изследвания и иновации.
На срещата бяха обсъдени конкретни стъпки за реализация в различните страни – участници, договорени бяха сроковете на изпълнение на отделните дейности, разработвана бе стратегия за въвличане на заинтересовани партньори.
 

Автор: ЛП


Фотограф: КК