БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ СА ПАРТНьОРИ В ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Наука, Обучения
Дата на публикуване: 19.08.2015 г.

Проектът „Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда” предстои да стартира от есента

Университетски Ботанически градини при СУ „Св. Климент Охридски” имат удоволствието да съобщят, че проектът „Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market” - HEI PLADI (Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда), в който УБГ са партньор, е одобрен по програма Erasmus+. Координатор на проекта е Университета в Молизе, Италия. Участници в него са още: Университета в Каляри, Италия, Университета на Малта, Ботаническата градина към Полската академия на науките - център за опазване на биологичното разнообразие в Повсин, Средиземноморски агрономически институт Ханя, Гърция и Университета на Лисабон, Португалия.

Програмата Еразъм+ подкрепя транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа. Цел на настоящия проект е постигане на подкрепа за прилагането на реформите в съответствие с приоритетните области за 2011 г. на ЕС Модернизация на социалната програма; допринасяне за развитието на умения и квалификация в европейското пространство; повишаване на цифровата интеграция в обучението, преподаването, практическата подготовка и работата с младите хора на различни нива.

Всъщност проектът HEI PLADI има за цел да изгради стратегическо партньорство чрез интердисциплинарно сътрудничество през границите на ЕС, което включва висши учебни заведения, консервационни и изследователски организации. Проектът е тригодишен и се очаква да стартира през септември 2015 г.

Проектът планира също така да подобри мобилността и да предостави повече възможности на студентите да придобиват допълнителни умения в областта на растителното разнообразие чрез разработването на програма, която интегрира; в която информационните технологии са съвместен път на виртуална и физическа мобилност. Дейностите по проекта директно ще повлияят обучението на над 200 студенти. В този контекст приоритет на проекта е да допринесе за по-високи образователни реформи на институциите, в отговор на настоящите и нововъзникващите зелени работни места на пазара на труда. В допълнение, проектът цели да подобри обучението през целия живот, да предложи подкрепа за прилагането на Съобщението на Европейската комисия от 2013 г. относно Отваряне на Образованието и стратегическо използване на отворени образователни ресурси, както и стимулиране интернационализацията на Европейските системи за висше образование.

Автор: ЛП