ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Градина: Балчик
Категория: Обучения
Дата на публикуване: 15.06.2015 г.

Стаж на бъдещи специалисти в озеленяването с практическа и образователна цел

На 11.06. 2015 г. в Ботаническата градина – Балчик се проведе учебна практика на студенти от специалност „Декоративно градинарство” при АУ Пловдив. Специалисти от Университетски ботанически градини и преподаватели от Пловдивското висше учебно заведение  проведоха практическата част от стажа на студентите. В рамките на практиката, бъдещите специалисти бяха запознати с различни концепции, методи и подходи при формиране на колекции, на ландшафтно оформление, и идеи за витализиране и преодоляване на специфичната голяма денивелация между терасите на Ботаническата градина и достъпноста. Особено внимание бе обърнато върху прилагането на основните художествени принципи в парковото изкуство и връзката „растителност – околна архитектура”. Студентите се запознаха и с начина на оформление на различни тематични градини: розариум, градини с билкови и етерично - маслени растения, адаптирана градина за незрящи и др. Бяха обсъдени някои от проблемите при стопанисването и развитието на зелените системи, както и най новите тенденции в областа на ландшафтната архитектура. В новооткрития експериментален участък за интродукция и селекция на многогодишни растения, младите хора се запознаха с особеностите, развитието и отглеждането на различни дървесни видове.

Традиционно най-голям интерес за любознателните студенти се оказа постоянната експозиция от тропични и субтропични видове, както и най многобройната в Европа  колекция от зимоустойчиви кактуси от род Opuntia.